Bosphorus Gaz Büyümeye Devam Ediyor

bgc_tumbYıllık 750 milyon Cm3 Kazak menşeli Doğal Gaz ithal etmek üzere EPDK’ya başvuran şirketimiz buna ilave olarak Gazprom Export ile yıllık 1 milyar 750 milyon Cm3 ilave gaz alım kotratı imzalayarak ithalat lisansı almak üzere EPDK’ya başvuru yapmıştır.

Lisansın verilmesini müteakkip 1 Ocak 2013’te ilave miktarın ithalatına başlandı. Böylece toplamda yıllık 3 milyar 250 milyon Cm3 ithalat hacmine ulaşan Bosphoruz Gaz Türkiye Doğal Gaz pazarının yaklaşık yüzde 7‘sine sahip olacak ve BOTAŞ’ın ardından en büyük ithalatçı şirket olacak.