Yönetim

Yönetim Kurulu Üyeleri

arr Ali Haydar Şen – Yönetim Kurulu Başkanı

arr Tatiana Pereyma – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

arr Adnan Şen – Murahhas Aza

arr Wolfgang Skribot – Murahhas Aza

arr Mert Göksu

arr Evgenia Kononova

arr Alexey Kuznetsov

arr Dmitry Khandoga

arr Andrey Goncharov