Doğalgaz Piyasası

twitter_zeminTemiz, verimli ve ucuz enerji kaynağı olan doğal gaz kullanımı 1987 yılında başlayan ithalat faaliyetleri ile ülkemizde yaygınlaşmıştır. Başlangıçta BOTAŞ tarafından yürütülen ithalat, satış ve taşıma faaliyetleri 2 Mayıs 2001 tarih ve 24390 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile liberalleşme sürecine girmiştir.

Dağıtım kanalında özelleştirme hızla ilerlemiş ayrıca özel sektör eliyle yeni dağıtım bölgeleri oluşturularak ülke nüfusumuzun büyük çoğunluğuna gaz ulaştırılmıştır. Doğal Gaz ithalatının özelleştirilmesine ilişkin ilk adım 2005 yılı sonlarında yapılan ithalat kontratı devri ihalesiyle atılmıştır. İhale sonucunda Batı koridorundan 4 milyar metreküplük ithalat kontratı aralarında Bosphorus Gaz’ın da bulunduğu özel sektör şirketleri tarafından devralınmıştır.

2009 yılında etkin olarak piyasaya giren özel sektör ithalatçıları ile birlike, özel toptan satış şirketleri de piyasada faaliyete başlamış ve 2012 yılında Botaş ile birlikte 20’yi aşkın oyuncu doğal gaz toptan satış piyasasında yer almıştır. 2013 yılında başlamak üzere özel sektör tarafından yenilenen 6 milyar metreküplük kontratlar ile birlikte özel sektörün ülke ithalatındaki payı yüzde 20’nin üzerine çıkmıştır. Bosphorus Gaz, ithalat miktarını yıllık 2,5 milyar metreküpe çıkararak özel sektör içersindeki liderliğini pekiştirmiştir.

Ayrıca 2009 yılında ilk özel LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ithalatçısı piyasada faaliyet göstermeye başlamış, LNG terminalleri 2010 yılında yürülüğe giren KUE (Kullanım Usul ve Esasları) ile üçüncü parti erişimine açılmıştır.

Mevsimsel ve günlük tüketim dengelemesinde önemli role sahip LNG terminallerinin yanında, Silivri, İstanbul’da bulundan TPAO tarafından işletilen Yer Altı Gaz Depolama Tesisi de 2012 yılında yürürlüğe giren KUE ile üçüncü taraf erişimine açılmıştır.

dgaz_timeline

 

 

Önemli Uyarı !

Bosphorus Gaz Corporation AŞ şirket adı ve logosu kullanılarak kişisel bilgilerinize ulaşmak ve kazanç vaadi ile sizi dolandırmak amaçlı Epostalar, Çevrimiçi mesajlaşma (whatsapp) uygulamalarından linkler ya da telefon mesajlarına karşı sizi uyarmak isteriz.
Şirketimiz e-posta veya diğer çevrimiçi yollarla sizden kişisel bilgilerinizi talep eden mesajlar göndermez.
Bu tür e-postalar ve metin mesajlarının şirketimizle hiçbir ilişkisi yoktur.