Bosphorus Gaz’da Hisse Devri

Şirketimiz ortaklarından Sayın Adnan Şen’in şirketimiz sermayesinde sahip olduğu %9,9999 oranındaki B grubu hissesini, şirketimizde Yönetim kurulu başkan yardımcı olan Sayın Mert Göksu’ya 10.01.2023 tarihinde devredilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun görev alanı kapsamında, hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu hisse devri  iki ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bilgi verilerek gerekli işlemler tamamlanacaktır.