S.S.S

faqSerbest Tüketici nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından (2013 yılı için Serbest Tüketici Limiti: 5.000 kWh/yıl) daha fazla tüketimi olan  veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiler Serbest Tüketicidir.

Serbest Tüketici Limiti ne zaman ve kim tarafından belirlenir?

Her yılın 31 Ocak tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenerek yayımlanır.

Bosphorus Gaz Corporation A.Ş. portföyüne geçişim nasıl olacak?

1.    Aboneliğinize ilişkin verilerinizin incelenip değerlendirilmesi sonrasında BOSPHORUS tarafından sunulacak olan teklifin uygun bulunması halinde portföyümüze dahil olmanız için süreç başlar.

Not: EPDK tarafından Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklik neticesinde, dağıtım şirketinden enerji almakta olan aboneliklerinizin portföy değişikliğinin Her ayın 1’inden itibaren uygulamaya girmesine karar verilmiştir. Sözkonusu uygulama nedeni ile BOSPHORUS portföyüne geçişiniz için uygun olacak tarihleri ve belgelerinizin teslim tarihleri konusunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.

2.    Teklifimize esasen hazırlayacağımız sözleşme karşılıklı olarak imzalanır ve yükümlülükleri yerine getirilir.

3.    Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği uyarınca TEİAŞ-Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’ne verilmesi gereken bilgi ve belgeler iletilmek üzere tarafınızdan alınır.

4.    Aboneliğinize ilişkin bilgiler TEİAŞ-Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)’ nin sistemine BOSPHORUS tarafından girilir.

5.    TEİAŞ-PMUM ve bağlı olduğunuz Dağıtım Şirketi tarafından portföy değişiklik talebimiz kontrol edilir.

6.    Mevcut tedarikçinizin portföyden çıkışınıza uygunluk vermesi ve evraklarınız eksiksiz olması durumda BOSPHORUS portföyüne geçişiniz sistemsel olarak onaylanmış olacaktır.

Serbest tüketicilere ilişkin tedarikçi değiştirme süreçleri konusunda detaylı bilgi almak istiyorsanız Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde ilgili olan bölümü incelemenizi rica ederiz.

Farklı dağıtım bölgelerinde yer alan aboneliklerim için BOSPHORUS ‘dan enerji tedarik edebilir miyim?

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği’ne göre; farklı dağıtım bölgelerindeki birden fazla tüketim noktasında elektrik enerjisi temin eden tüzel kişiler Talep Birleştirme yöntemi ile Serbest Tüketici niteliği kazanmaktadır.

BOSPHORUS portföyüne geçersem önceki tedarikçime verdiğim teminatım ne olacak?

TEİAŞ-PMUM nezdinde BOSPHORUS portföyüne geçişiniz onaylanmış ise önceki tedarikçinize verilmiş olan teminatınızın iade edilmesini talep edebilirsiniz.

BOSPHORUS’dan aldığım indirimde değişiklik olur mu?

BOSPHORUS ile imzalanan sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgili yasa, yönetmelik ve tebliğ hükümlerinde ve tarife bileşenlerine ilişkin uygulamalarda yapılacak değişiklikler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK ile diğer yetkili merciler tarafından konulacak tüm yeni mevzuat hükümleri, kararlar ya da uygulamalara uyulacaktır. Dolayısı ile değişiklikler sonucu ticari şartlarda değişiklik sözkonusu olur ise taraflar ticari şartlarını yeniden gözden geçireceklerdir.

BOSPHORUS abonesi olursam halihazırda aldığım enerjinin kalitesinde değişiklik olacak mı?

BOSPHORUS tarafından sağlanan enerji, TEİAŞ/TEDAŞ/Görevli Şirket hatları kullanılarak nakil yolu ile iletilebilmektedir. Teknik olarak şebekeye bağlantınız ve enerji alışınız ile ilgili fiziksel bir değişiklik olmayacaktır.

BOSPHORUS abonesi olmak için herhangi bir yatırım maliyetim olacak mı?

BOSPHORUS tedarik edilen enerji, TEİAŞ/TEDAŞ/Görevli Şirket hatları kullanılarak nakil yolu ile tedarik edilmekte olduğundan (hat, trafo, sayaç gibi) ilave hiçbir teknik yatırıma gerek yoktur.

Serbest Tüketici olarak sayaçlarımın hangi özellikleri taşıması gerekir?

EPDK’nın “Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca; Saatlik ve 3 zamanlı okuma yapabilen özellikte sayaçlarınızın takılı olması gerekmektedir.

11.06.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olan EPDK’nın “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” yönetmeliğine göre bir önceki yıla ait ve/veya içinde bulunulan yılda gerçekleşen tüketimi 800 MWh ve üzeri olan uzlaştırma kapsamındaki ölçüm noktalarına, 2 ay içerisinde tüketici tarafından uzlaştırma dönemi bazında ölçüm yapabilen sayaç taktırılması gereklidir.
Bu sayaçların ;uzaktan okuma için seri haberleşme bağlantısı olan, saatlik uzlaştırma dönemi bazında veri alınabilen ve bu verileri 45 gün saklayabilen nitelikte olması gerekmektedir.

Elektrik alımında herhangi bir arıza veya kesinti olursa kiminle görüşeceğiz?

Elektrik hatlari ile ilgili tüm arıza, bakım, kesinti, kontrol, denetim ve sayaç okuma konularında 14/4/2009 tarihli “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği” uyarınca bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketi sorumludur. Ancak ilgili olan kurumlar ile sorunlarınızın çözümlenmesinde ekibimizle size yardımcı olmaktayız.

Faturalandırma için sayaçlarımı kim okuyacak?

Bağlı olduğunuz dağıtım şirketi yetkilileri tüketimin olduğu ilgili dönemin sonunda gelerek sayacınızı okumaya devam edeceklerdir.

Enerji Fonu, TRT payı,  Elektrik Tüketim Vergisi, KDV vb yürürlükteki diğer yasal ödemeleri kim faturalandıracak?

Tükettiğiniz elektrik enerjisi üzerinden yürürlükte olan tutar ve oranlarda,  Enerji Fonu, TRT payı,  Elektrik Tüketim Vergisi, KDV’yi ve benzeri yürürlükteki diğer yasal ödeme tutarları ilgili kurumlara iletmek üzere BOSPHORUS tarafından kesilecek faturanıza yansıtılacaktır.

Endüktif ve/veya Kapasitif Reaktif Enerji’nin faturalandırması nasıl olacak?

Abonenin çektiği endüktif ve/veya kapasitif reaktif enerji miktarının, yürürlükteki mevzuatta belirtilen değerleri aşması halinde, ilgili tarifeden TETAŞ ve/veya TEDAŞ ve/veya TEİAŞ veya görevli şirketler (dağıtım şirketleri) tarafından aboneye fatura edilmektedir.

Faturalarımı nereye ve nasıl ödeyeceğim?

BOSPHORUS tarafından düzenlenen elektrik dönem faturalarınızı imzalamış olduğunuz sözleşmede belirtilen ilgili BOSPHORUS hesabına ödeyebilirsiniz.