Natural Gas Offer Form

A. Company Information

B. Gaz Talep Edilen Tesise ait Bilgiler

Tesisin Gaz Kullanımı (Sm3)

Tesisin Aylık Ortalama Gaz Kullanımı (Sm3)

C – İlgili Personel Bilgisi